कम्पनी समाचार

Gaden स्प्रिंकलर प्रणालीको डिजाइन सुविधाहरू

2020-05-29
स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालीको डिजाइन र खेतहरू, तरकारी बगैंचा, हरितगृहहरू र हरितगृहहरूको सिंचाई।

परिदृश्य सिंचाई वस्तुहरूको विविधताले जटिल पानीको मागको गठन गर्दछ। ल्यान्डस्केप सिंचाईमा निश्चित परिदृश्य र वातावरणीय प्रभावहरू हुनुपर्दछ। बगैचा सिंचाई प्रणालीले स्वचालित नियन्त्रण अपनाउनु पर्छ र आर्थिक व्यवहारिकतामा ध्यान दिनु पर्छ।